T3. Th9 26th, 2023

“Những “người béo” trong xã hội – Từ những kẻ điên cuồng đến những thiên tài vĩ đại nhất”

Mateo Kovačić is the new number eight for Manchester City, and when you see who wears this number, you’ll understand how selective this company is. Of course, we all know that the number eight belonged to Ilkay Gundogan for a long time, from 2017 until he left, and before him, it belonged to another genius, but also a madman – Samir Nasri. The French player wore the number 8 for 5 seasons from 2012 to 2017. Nasri was one of the key players in the Premier League championship campaigns in 2012 and 2014. Before Nasri, number 8 was briefly worn by David Pizarro, although the famous Chilean player did not leave a deep impression as he only played 5 games in the Premier League on loan from Roma. From 2008 to 2011, the owner of the “eight” was the famous Sean Wright-Phillips. He won the FA Cup with City. In the 2007/08 season, the number 8 was worn by Giovani from Brazil, but he didn’t leave a deep impression, and this list was closed by 2 crazy heads – Joey Barton and Robbie Fowler. Joey Barton wore the number 8 in the 2005/06 and 2006/07 seasons, then he moved to Newcastle. Robbie Fowler owned the number eight in the 2003/04 and 2004/05 seasons, scoring 21 goals for Man City before returning to Liverpool to end his career. If we compare, the owner of the “number eight” at Man City is truly a genius or a madman, or both, and Mateo Kovačić is certainly one of the ideal replacements, especially after Ilkay Gundogan.

Mateo Kovačić là “số tám” mới của Manchester City, và khi bạn nhìn thấy ai đeo số này, bạn sẽ hiểu đây là công ty chọn lọc như thế nào.

Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng “số tám” đã thuộc về Ilkay Gundogan trong một thời gian dài, từ năm 2017 cho đến khi anh ra đi, còn trước anh, nó thuộc về một thiên tài khác, nhưng cũng là một gã điên – Samir Nasri. Cầu thủ người Pháp đã mặc áo số 8 trong 5 mùa giải từ 2012 đến 2017. Nasri là một trong những cầu thủ quan trọng trong chiến dịch vô địch Premier League năm 2012 và 2014.

Trước Nasri, số 8 từng được khoác áo một thời gian ngắn bởi David Pizarro, dù cầu thủ nổi tiếng người Chile không để lại ấn tượng sâu sắc khi chỉ chơi 5 trận tại Premier League dưới dạng cho mượn từ Roma.

Từ năm 2008 đến 2011, chủ sở hữu của “tám” là Sean Wright-Phillips nổi tiếng. Anh ấy đã giành được FA Cup với City.

Mùa giải 2007/08, số 8 được khoác áo bởi Giovani đến từ Brazil không để lại ấn tượng sâu sắc nhưng danh sách này đã bị khép lại bởi 2 cái đầu “điên rồ” – Joey Burton và Robbie Fowler.

Joey Barton khoác áo số 8 trong các mùa giải 2005/06 và 2006/07, sau đó anh chuyển đến Newcastle.

Robbie Fowler sở hữu số tám trong hai mùa giải 2003/04 và 2004/05, ghi 21 bàn cho Man City trước khi trở lại Liverpool để kết thúc sự nghiệp.

Nếu so sánh, chủ nhân của “số tám” ở Man City thực sự là thiên tài hay cái đầu điên, hoặc cả hai, và Mateo Kovačić chắc chắn là một trong những sự thay thế lý tưởng, đặc biệt là sau Ilkaj Gundogan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *